Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα Πάνελ SIP;

 

 

Tα Πάνελ SIP (Structural Insulated Panel) είναι δομικά προκατασκευασμένα φέροντα στοιχεία υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε δάπεδα, τοίχους και στέγες για κατοικίες και ελαφριά εμπορικά κτίρια.

Τα πάνελ κατασκευάζονται με σάντουιτς ενός πυρήνα μόνωσης από άκαμπτο αφρώδες πλαστικό ανάμεσα σε δύο δομικές επιφάνειες, όπως η προσανατολισμένη σανίδα κλώνου (OSB).

Τα SIP κατασκευάζονται υπό συνθήκες ελεγχόμενες από το εργοστάσιο και μπορούν να σχεδιαστούν κατά παραγγελία για κάθε έργο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κτιριακό σύστημα εξαιρετικά ισχυρό, ενεργειακά αποδοτικό και οικονομικά αποδοτικό.

Η κατασκευή με SIP θα σας εξοικονομήσει χρόνο, χρήμα και εργασία.

SIP1SIP3SIP2

 

Πόσο πιο γρήγορα μπορεί να κατασκευαστεί ένα κτίριο με Πάνελ SIP;

 

 

Η κατασκευή ενός κτιρίου μπορεί να διαρκέσει από μερικές ημέρες μέχρι μερικές εβδομάδες ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεσή του.

Τα Πάνελ SIP είναι έτοιμα να εγκατασταθούν όταν φτάσουν στο εργοτάξιο, εξαλείφοντας τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών του εργοταξίου πλαισίωσης, μόνωσης και επένδυσης τοίχων.

Η ηλεκτρική και η υδραυλική εγκατάσταση συμπεριλαμβάνονται στον πυρήνα των πάνελ, επομένως δεν χρειάζεται να γίνουν εργασίες για την εκγατάσταση της καλωδίωσης και των σωληνώσεων.

 

Ταχύρυθμη Κατασκευή
Ταχύρυθμη Κατασκευή

Πόσο πιο οικονομικά είναι τα Πάνελ SIP;

 

 

Οι κατασκευαστές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα μέσω του μειωμένου κόστους κατασκευής και εργασίας.

Ένα κέλυφος κτιρίου υψηλής απόδοσης επιτρέπει συχνά τη μείωση του μεγέθους του εξοπλισμού για θέρμανση και την ελαχιστοποίηση των αγωγών.

Οι κατασκευαστές μπορούν επίσης να μειώσουν σημαντικά τα απορρίμματα του εργοταξίου και την προσωρινή θέρμανση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

 

Οι ιδιοκτήτες σπιτιού που ενσωματώνουν άλλες ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες σε ένα σπίτι SIP μπορούν να δουν εξοικονόμηση θέρμανσης και ψύξης 50 τοις εκατό ή περισσότερο.

 

Χαμηλό Κόστος
Χαμηλό Κόστος

 

 

Πόσο λιγότερο ενεργοβόρα είναι η κατασκευή με Πάνελ SIP;

 

 

Τα δομικά θερμομονωτικά πάνελ είναι ένα από τα πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνα κτιριακά συστήματα που υπάρχουν.

Ένα κτίριο κατασκευασμένο με Πάνελ SIP παρέχει συνεχή μόνωση, είναι εξαιρετικά στεγανό, επιτρέπει καλύτερο έλεγχο της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, μειώνει τα κατασκευαστικά απόβλητα και συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Η ανάλυση του κύκλου ζωής έχει δείξει ότι τα σπίτια SIP έχουν τεράστιο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο μειώνοντας τη χρήση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του

 

 

Hudson Passive Project in New York
Hudson Passive Project in New York

 

 

θερμοκηπίου σε όλο τον κύκλο ζωής του σπιτιού.

Πόσο ανθεκτικά είναι τα Πάνελ SIP;

 

 

Τα δομικά χαρακτηριστικά των SIP είναι παρόμοια με αυτά μιας χαλύβδινης δοκού I.

Οι επιφάνειες OSB λειτουργούν ως η φλάντζα της δέσμης I, ενώ ο άκαμπτος πυρήνας αφρού παρέχει τον ιστό.

Αυτός ο σχεδιασμός δίνει στα SIP ένα πλεονέκτημα κατά το χειρισμό συμπιεστικών φορτίων εντός του επιπέδου.

Τα SIP χρησιμοποιούνται για σχέδια με ισχυρούς ανέμους άνω των 180 mph και είναι εγκεκριμένα για τις αυστηρές ζώνες τυφώνων υψηλής ταχύτητας (HVHZ).

Τα SIP μπορούν να κατασκευαστούν για τις περισσότερες εφαρμογές.

 

 

Δομοστατική Αντοχή
Δομοστατική Αντοχή

 

 

Πώς επιτυγχάνεται ο σωστός εξαερισμός;στα κτίρια SIP

 

 

Τα κτίρια SIP είναι εξαιρετικά στεγανά με αποτέλεσμα να απαιτείται χρήση συστημάτων HRV (Heat Recovery Ventilator) δηλαδή εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, που εφαρμόζεtται σε όλες της χώρες της Ευρώπης και o οποίος συμπεριλαμβάνεται στη βασική κατασκευή της Green Panel.

 

Περιορίζοντας την ανταλλαγή αέρα σε συστήματα ελεγχόμενου εξαερισμού, τα σπίτια SIP επιτρέπουν το φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα για αλλεργιογόνα και την αφύγρανσή του, δημιουργώντας καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.

Ο σωστός αερισμός είναι σημαντικός σε όλα τα σπίτια για τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Αερισμος
Αερισμος

 

 

Πως αντιδρούν τα Πάνελ SIP σε περίπτωση φωτιάς;

 

 

Όπως όλα τα κτίρια με ξύλινο σκελετό, τα SIP παρουσιάζουν διαχειρίσιμο κίνδυνο πυρκαγιάς όταν η κατασκευή τους πληροί τις προφυλάξεις πυρκαγιάς που αναφέρονται στον οικοδομικό κώδικα.

Οι οικιστικοί κώδικες απαιτούν συνήθως την εφαρμογή ενός πυρίμαχου θερμικού φράγματος διάρκειας 15 λεπτών στο εσωτερικό για όλες τις οικιστικές κατασκευές, που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή γυψοσανίδας 2-5 cm ή υλικού ισοδύναμης θερμικής απόδοσης.

 

Πυραντοχή
Πυραντοχή

 

 

Μπορούν τα Πάνελ SIP να συνδυαστούν με άλλες κατασκευαστικές μεθόδους;

 

Τα SIP είναι συμβατά με σχεδόν οποιοδήποτε σύστημα δόμησης.

Τα πάνελ τοίχου μπορούν να τοποθετηθούν σε μια ποικιλία υλικών θεμελίωσης, συμπεριλαμβανομένων χυτού σκυροδέματος, μπλοκ ή μονωμένων μορφών σκυροδέματος.

Οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν να συνδυάσουν με τοίχους SIP και μια συμβατική οροφή ζευκτών ή με πλάκα με δοκούς και μια οροφή SIP.

Τα SIP είναι επίσης δημοφιλή ως μέθοδος επένδυσης ενός τέλεια μονωμένου περιβλήματος κτιρίου για ξύλινο πλαίσιο και μεταλλικές κατασκευές.

 

SIP3

Πόσο ‘πράσινα’ είναι τα Πάνελ SIP

 

 

Τα δομικά θερμομονωτικά πάνελ αποτελούν ένα από τα πλέον περιβαλλοντικά υπεύθυνα δομικά συστήματα που διατίθενται στην αγορά.

Το κέλυφος ενός κτιρίου SIP παρέχει διαρκή μόνωση, είναι εξαιρετικά αεροστεγές, επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων, μειώνει τα οικοδομικά απόβλητα και βοηθά στην διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

Η ανάλυση του κύκλου ζωής έδειξε ότι τα σπίτια SIP έχουν τεράστια θετική περιβαλλοντική επίπτωση, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε ολόκληρη την διάρκεια ζωής του σπιτιού.

 

 

Βέλτιστη Θερμομόνωση
Βέλτιστη Θερμομόνωση
Εσωτερική Επένδυση
Εσωτερική Επένδυση

Πώς γίνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα SIP

 

 

Τα ηλεκτρικά καλώδια εγκαθίσταμνται μέσω προκατσκευασμένων καναλιών μέσα στον πυρήνα των πάνελ που προστίθενται κατά τη διαδικασία κατασκευής σύμφωνα με τον ηλεκτρικό σχεδιασμό του σπιτιού.

 

Οι ηλεκτρολόγοι μπορούν να εγκαταστήσουν τα καλώδια καναλιών χωρίς να συμπιέσουν τη μόνωση ή να τρυπήσουν τα πλαίσια.

 

Πρόβλεψη σωλήνων
Πρόβλεψη σωλήνων