Στάδια Κατασκευής με πάνελ SIP

Κατασκευή Βάσης Θεμελίωσης

Κατασκευή Βάσης

 

Η βάση θεμελίωσης κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την στατική μελέτη της αδείας.

 

Συνήθως χρησιμοποιείται σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 και χαλύβδινος οπλισμός  SD κατηγορίας C (B500C (ΕΛΟΤ 1421)) ή ότι ορίζει η στατική μελέτη ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και τους ελληνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

 

Τοποθετείται μεμβράνη προς αποφυγή ανιούσας υγρασίας και διείσδυσης του καρκινογόνου αερίου Ραδονίου από το υπέδαφος.

Η βάση μονώνεται πλευρικά και χρησιμοποιείται ως μάζα θερμοχωρητικότητας για την σταθερή θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.

 

Επίσης τοποθετείται θεμελιακή γείωση για την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Εξωτερικοί Τοίχοι

Εξωτερικοί Τοιχοι

 

Οι εξωτερικοί τοίχοι αποτελούν τον βασικό φέρων δομικό σκελετό της κατασκευής και κατασκευάζονται από SIPs (Structural Insulated Panels) που εξασφαλίζουν την στατική και αντισεισμική επάρκεια της κατασκευής.

 

Η καινοτομία της κατασκευής αυτής είναι ότι χρησιμοποιεί ένα και μόνο στοιχείο για την φέρουσα κατασκευή και για την μόνωση του κτιρίου.

 

Στη συνέχεια οι τοίχοι επενδύονται εσωτερικά με μεμβράνη φράγματος υδρατμών και γυψοσανίδα, ενώ εξωτερικά εφαρμόζεται επιπλέον σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.

 

Η ακριβής διαστρωμάτωση των υλικών επιλέγεται από την υδροθερμική μελέτη ώστε να εξασφαλίζονται τα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής μελέτης και να αποφεύγεται η υγροποίηση των υδρατμών στο εσωτερικό των τοίχων.

SIP PANEL 1

 Εσωτερικοί τοίχοι

Εσωτερικοι τοίχοι

 

Οι εσωτερικοί τοίχοι που αποτελούν φέρων δομικό σκελετό της κατασκευής  κατασκευάζονται από SIPs (Structural Insulated Panels) και συμμετέχουν στην στατική και αντισεισμική επάρκεια της κατασκευής.

 

Οι υπόλοιποι τοίχοι κατασκευάζονται με ξύλινο σκελετό, επένδυση φύλων OSB και μόνωση ορυκτοβάμβακα.

 

Όλοι οι τοίχοι επενδύονται και από τις δύο πλευρές με γυψοσανίδες.

 

Τόσο στην εσωτερική, όσο και στην εξωτερική τοιχοποιία δεν υπάρχει επαφή με το σκυρόδεμα θεμελίωσης με χρήση μεμβράνης DPC για αποφυγή ανιούσας υγρασίας.

 

SIP4

 Στέγη – Οροφή

Στεγη

 

Η στέγη κατασκευάζεται είτε από πάνελ SIP, είτε από σκελετό από ξύλινα ζευκτά κατηγορίας C24 με επένδυση OSB.

 

Η εξωτερική επικάλυψη γίνεται με κεραμικά κεραμίδια και η υγρομόνωση με διαπνέουσα μεμβράνη.

 

Η οροφή εσωτερικά διαμορφώνεται με γυψοσανίδες, ενώ γίνεται φραγή υδρατμών με αδιαπέρατη μεμβράνη προς αποφυγή υγροποιήσεων στο εσωτερικό της στέγης.

 

Υπάρχει η επιλογή τοποθέτησης υδρορροής PVC.

 

SIP PANEL 2

Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Ηλεκτρομηχανολογκά

 

Η εργοστασιακή παραγωγή μας επιτρέπει την προεγκατάσταση των σωληνώσεων και των κουτιών για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στους τοίχους βάσει της μελέτης της οικοδομικής αδείας. Οι καλωδιώσεις, οι πριζοδιακόπτες καθώς και ο ηλεκτρικός πίνακας περιλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς και τοποθετούνται επί τόπου κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

 

Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος Smart Home με σύστημα καλωδίωσης BUS  για αυτοματοποίηση όλων των λειτουργιών οικιακών χώρων καθιστώντας όλες τις ηλεκτρικές συσκευές «έξυπνες», με δυνατότητα διαχείρισης τοπικά μέσω μπουτόν και απομακρυσμένα μέσω internet ή Wi-Fi, χρησιμοποιώντας smartphone, tablet ή PC, με έξτρα χρέωση.

Ηλεκτρομηχανολογικά 1

Υδραυλικά – Ζεστό νερό

Υδραυλικα

 

Η εγκατάσταση ξεκινάει από την θεμελίωση, προεγκαθιστόντας υπογείως τις σωλήνες αποχέτευσης με πλήρη στεγανότητα, (για την αποφυγή δημιουργίας ανεπιθύμητων αερίων), και τη σύνδεσή τους με το δημοτικό δίκτυο ή τον βόθρο.

 

Oι υπέργειες σωληνώσεις της αποχέτευσης είναι πλήρως στεγανές τύπου Valsir PP από πολυπροπυλένιο Push-fit με επιβράδυνση φλόγας.

 

Οι σωληνώσεις ύδρευσης είναι πολυστρωματικές Φ18 τύπου Pexal της Valsir  με μόνωση και φράγμα οξυγόνου και φωτός από αλουμίνιο που αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

 

Το ζεστό νερό εξασφαλίζεται με την προσαρμογή Ηλιακού θερμοσίφωνου στην στέγη.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Θέρμανση – Κλιματισμός

Θερμανση

 

Στα πλήρως μονωμένα σπίτια της κατηγορίας που ανήκουν οι κατασκευές με τεχνολογία SIP η θέρμανση και η ψύξη αντιμετωπίζονται ενιαία με την μελέτη κλιματισμού.

 

Οι ενεργειακές ανάγκες αυτών των κατοικιών είναι ελάχιστες και παίζουν τον ρόλο της εξισορρόπησης των θερμοκρασιακών μεταβολών.

 

Μία μονάδα αντλίας θερμότητας αέρος – αέρος τύπου split, τα γνωστά μας κλιματιστικά Inverter, για κάθε χώρο, υπερκαλύπτει τις ανάγκες θέρμανση – ψύξης και σε συνδυασμό με τις μονάδες εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, προσφέρουν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης και υγιεινής για τον χώρο κατοικίας, με ελάχιστη οικονομική δαπάνη.

 

Συνήθως για εξοικονόμηση χώρου και εξωτερικής εμφάνισης χρησιμοποιείται σύστημα Multi με μία εξωτερική και τρείς εσωτερικές μονάδες.

 

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς.

 

 

Αερισμός

Αερισμος

 

Το ευχάριστο και υγιεινό περιβάλλον σε μια κατοικία εξαρτάται από την θερμοκρασία και τον καθαρό αέρα. Αλλά τα νέα ενεργειακά αποδοτικά σπίτια είναι κατασκευασμένα για να είναι αεροστεγή, ώστε να μην χάνουν ενέργεια.

 

Η ανανέωση με καθαρό αέρα γίνεται περισσότερο απαραίτητη και τα ανοικτά παράθυρα δεν είναι η λύση. Η Green Panel πρωτοπόρος στις ενεργειακές κατοικίες εξ αρχής θεώρησε απαραίτητη την χρήση συστημάτων HRV (Heat Recovery Ventilator) δηλαδή εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας, που εφαρμόζει σε όλες της χώρες της Ευρώπης.

 

Μία μονάδα σε κάθε χώρο με συνδυασμένη λειτουργεία, επαρκεί για δημιουργήσει συνθήκες άνεσης και υγιεινής στην κατοικία.

Αερισμος1

Τελειώματα

Τελειωματα1

 

Όλοι οι τοίχοι στο εσωτερικό της κατοικίας επενδύονται και από τις δύο πλευρές με γυψοσανίδες, δίνοντας την τελική μορφή του χώρου που με τον ανάλογο χρωματισμό εκφράζουν τη δημιουργία του μηχανικού και την θέληση του ιδιοκτήτη.

 

Η έντεχνη εργασία στο φινίρισμα προσδίδει αίσθηση πολυτέλειας και τελειότητας που στην ξηρά δόμηση με γυψοσανίδες είναι εύκολο να πετύχεις.

 

Χρησιμοποιούνται οι γυψοσανίδες Α 12,5mm της Rigips η της  Knauf, και στα λουτρά, WC και όπου αναπτύσσονται υδρατμοί η άνθυγρες Η2 12,5mm.

Τελειωματα2
Τελειωματα3
Τελειωματα4
Τελειωματα7
Τελειωματα6

 

Εξωτερικές Επενδύσεις – Μόνωση

Εξωτερικές επενδύσεις

 

Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι της κατοικίας επενδύονται με σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, ώστε να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα θερμογέφυρας, να αυξήσει ακόμη περισσότερο την θερμική αντίσταση, και να προσδώσει στην τελική όψη το φινίρισμα του ακριλικού σιλικονούχου σοβά.

 

Τα μέρη που δεν αποτελούν τοίχους, όπως τα μπαλκόνια επενδύονται με ινοσανίδες τύπου Glasroc X 12,5mm της Rigips και ακολουθεί η τελική επίστρωση με τον ακρυλικό σοβά.

 

 

Εξωτερικές επενδύσεις1

Δάπεδα

Δάπεδα 1
Δάπεδα 2

 

Η διάστρωση των δαπέδων του ισογείου γίνεται με πλακάκια γρανίτη πρώτης ποιότητας (PEI GROUP: IV).

 

Στα υπνοδωμάτια ή και στο σαλόνι μπορεί να τοποθετηθεί και ξύλινο δάπεδο laminate, ή βινυλικό LVT.

 

Στους ορόφους προτιμούνται τα δάπεδα laminate, ή βινυλικά LVT.

 

Προηγείται γέμισμα τσιμεντοκονίας για εξασφάλιση της επιπεδότητας.

 

Δάπεδα 3
Δάπεδα 4

Επικάλυψη στέγης

Στέγη 1

 

Η Green Panel, σεβόμενη την παράδοση και τον χαρακτήρα της χώρας μας έχει προσαρμόσει στις επιλογές της για επικάλυψη στέγης τα ελληνικά κεραμίδια και μάλιστα τα προωθεί και στο εξωτερικό.

 

 

Η έντεχνη πρακτική τοποθέτησης περιλαμβάνει την εξασφάλιση στεγανότητας με μεμβράνη διαπνοής και του αερισμού με αεριζόμενες ζώνες.

 

 

Για την θερμομόνωση  επαρκούν τα πάνελ SIP.

Στέγη 2

Διαμόρφωση Λουτρού – WC -Είδη υγιεινής

Τα υλικά εξελίσσονται και δημιουργούν νέες δυνατότητες στην διαμόρφωση των χώρων. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην προσαρμογή μοντέρνων και πρακτικών λύσεων. Η εξασφάλιση της στεγανότητας είναι πολύ σημαντική στις ξύλινες κατασκευές και γι αυτό χρησιμοποιούνται άνθυγρες γυψοσανίδες με επένδυση ειδικής μεμβράνης στεγανοποίησης και αποσύμπλεξης πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.

WC1
WC3
WC4
WC2

Εξωτερικά κουφώματα – Εξώπορτα

Κουφώματα

Τοποθετούνται εξωτερικά κουφώματα και εξόπορτα εργοστασιακής κατασκευής από PVC γερμανικού τύπου IDEAL 4000 της ALUPLAST, ή αντίστοιχο της REHAU ή της Kommerling. Υπάρχει και η επιλογή ενεργειακών κουφωμάτων αλουμινίου, αλλά με δυσμενέστερα ενεργειακά χαρακτηριστικά. Τοποθετούνται ρολά από φύλο αλουμινίου πολυουρεθάνης με ηλεκτρικό μοτέρ στα μεγάλα ανοίγματα και σίτες.

Οι ποδιές είναι μαρμάρινες με κατάλληλη θερμοδιακοπή, ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής από άλλα υλικά όπως PVC ή αλουμίνιο.

•Βάθος κατασκευής 70 mm

•Uf = 1.3 W/m²K

•Uw = 1,10 W/m²K με κανονική διπλή υάλωση με Ug = 1,0 και Psi=0.040 W/mK

•Uw = 0.76 W/m²K η καλύτερη δυνατή επιλογή με τριπλή υάλωση with Ug = 0.4 και Psi=0.030 W/mK

•Αντιδιαρρηκτική προστασία επιπέδου RC2

•Ηχομόνωση έως και 45 dB (Ηχομόνωση επιπέδου 4)

•Πάχος υάλωσης μέχρι και 41 mm

•Διατίθεται ευρεία ποικιλία χρωμάτων (Dekor)

•Διατίθεται με καπάκια επικάλυψης αλουμινίου aluskin® (ευρεία ποικιλία χρωμάτων)

•Ποικιλία στο σχεδιασμό του φύλλου: ίσιο, πλαγιαστή σκοτία, και στρογγυλή γραμμή

•Προφίλ 5 θαλάμων

•Δυνατότητα μη ορατής αποστράγγισης

•Δυνατότητα bonding inside (τεχνολογία συγκόλλησης υαλοπίνακα)

Εσωτερικά κουφώματα – Πόρτες

Πορτες

Πλαίσιο πόρτας ξύλινο, τύπου FINGERJOINT γεμισμένο µε σταθεροποιητικό πυρήνα HONEYCOMB. Η πόρτα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές µε MDF πάχους 6.4mm. Η κάσα κατασκευάζεται από πλακάζ και το περβάζι είναι από κόντρα-πλακέ.

 

Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται είναι δύο συστατικών (πολυουρεθάνης) πολύ σημαντικό για την υγρασία. Διαθέτουν, πρεβάζια, θερμοηχομονωτικό λάστιχο, 3 μεντεσέδες διπλού πύρου και κλειδαριά μεσόπορτας.

Πατώματα

Πατώματα

Στα υπνοδωμάτια ή και στο σαλόνι μπορούν να τοποθετηθούν εναλλακτικά από τα κεραμικά πλακάκια και πατώματα Laminate.

 

Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα σε χρωματολόγιο και ποιότητες.

 

Τα πατώματα Laminate 8mm AC4 της Tarket ή αλλων αναγνωρισμένων εργοστασίων, είναι εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε προσφέροντας μεγάλη ποικιλία από σχέδια και αποχρώσεις.

 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν βινυλικά δάπεδα LVT με ακόμα μεγαλύτερη αντοχή και ανάλογα σχέδια.

Κουζίνα

Κουζίνα

Διατίθενται πολλά σχέδια και ποιότητες επίπλων κουζίνας.

Στην προσφορά περιλαμβάνονται :

•Πορτάκια: Matrix ανάγλυφη επιφάνεια με πομπέ τελείωμα ή Lamitex ίσια με  PVC  ίδιο χρώμα περιμετρικά.

•Χρώμα: ποικιλία χρωμάτων

•Εσωτερικά: Μελαμίνη λευκή η γκρι 16 mm με pvc.

•Πάγκος: Βακελίτης 4 cm πάχος άνθυγρος

•Μηχανισμοί: Blum . μεντεσέδες με φρένο συρτάρια-βαγονέτα με φρένο

•κρεμαστά με αναρτήρες, κλεισίματα και κάτω από τα κρεμαστά, πιατοθήκη, κουταλοθήκη, κάδος απορριμμάτων, πάτος αλουμινίου στο νεροχύτη.

•Μπάζα: Inox ύψος 10 cm.

 

Επιπλα Κουζίνας

Ντουλάπες

Ντουλαπες 1
Ντουλαπες 2

Πόρτα: CPL 43 επίπεδο με περιμετρικό pvc. ή Matrix  επίπεδο με πομπέ τελείωμα

•Χρώμα: ποικιλία χρωμάτων

•Εσωτερικά: Μελαμίνη λευκή η γκρι 16 mm. με pvc.

•Συρτάρια: Εξωτερικά 4 τεμάχια metabox της blum.

 

Εναλλακτικά με επιβάρυνση τιμής :

•Πόρτα: Matrix  .

•Οδηγός: Συρόμενης προφίλ τετράγωνο για 1,8 επένδυση

•Εσωτερικά: Μελαμίνη λευκή η γκρι 16 mm.

•Συρτάρια: εσωτερικά τεμάχια 4 metabox της blum.

•Εμφανή & πλαϊνά:   Matrix

 

Ντουλαπες 4