Η Τεχνολογία των Πάνελ SIP

SIP PANEL 1
SIP PANEL 2
SIP PANEL 3

Η προσπάθειά μας να καλύψουμε τις ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας στην Ελλάδα μας ώθησε να εισάγουμε στον σχεδιασμό παραγωγής την καινοτόμο τεχνολογία της GREEN PANEL με την μέθοδο SIP (Structural Insulated Panel).

 

Τα δομικά φέροντα μονωτικά πάνελ (SIP) είναι ένα σύστημα υψηλής απόδοσης για οικιστικές και επαγγελματικές κατασκευές με παγκόσμια εφαρμογή και αναγνώριση.

 

Τα πάνελ αποτελούνται από έναν μονωτικό πυρήνα αφρού PIR (πολυισοκυανουρικό παράγωγο) τοποθετημένο μεταξύ δύο φύλων προσανατολισμένης σανίδας OSB 3 (Oriented Strand Board) .

Τεχνολογία-τοίχοι

Τα SIP κατασκευάζονται υπό ελεγχόμενες εργοστασιακές συνθήκες για να ταιριάζουν σχεδόν σε οποιοδήποτε σχέδιο κτιρίου. 

 

Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα κατασκευής που είναι

  • εξαιρετικά ισχυρό,
  • ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικό,
  • που εξοικονομεί χρόνο, χρήμα και εργασία.

 

Τα SIP είναι το δομικό υλικό σχεδιασμένο για τον 21ο αιώνα.

Τεχνολογία-συνδέσεις

Η GREEN PANEL ακολουθεί τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε φάση μελέτης και κατασκευής.

 

Η στατική μελέτη γίνεται με τους Ευροκώδικες της Ε.Ε. και τα εθνικά προσαρτήματα της Ελλάδας, η ενεργειακή μελέτη με τον ΚΕΝΑΚ, ενώ η διαστρωμάτωση των υλικών επιλέγεται από την υδροθερμική μελέτη.

 

Η GREEN PANEL είναι πιστοποιημένη στις χώρες της Ε.Ε. με τα πιο υψηλά πρότυπα δόμησηςαντοχήςενεργειακής απόδοσηςδομικής πυροπροστασίας, και ακουστικής.

Τεχνολογία-ανοίγματα