Πιστοποίηση SIP

Το SIP είναι μια εξαιρετική εναλλακτική δομική επιλογή, παγκοσμίως αποδεκτή από τους οικοδομικούς κανονισμούς και τους φορείς του κλάδου.

Τα SIP μας έχουν περάσει επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες πρότυπες δοκιμές.

Η GREEN PANEL παράγει τα “OZONE PANEL” για την αγορά της Αυστραλίας.

BBA Agrement Certificate

BBA Agrement Certificate

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ENERGY CERTIFICATE

ENERGY CERTIFICATE

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Προκειμένου να κατεβάσετε κάποιο ή όλα τα πιστοποητικα των SIP,

μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ