Ενδεικτικά Σχέδια (3Δ)

 Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω έτοιμα σχέδια του Αρχιτέκτονα Παναγιώτη Ζάκκα και να ζητήσετε οικονομική προσφορά.

Αριστερά εμφανίζονται τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Σχέδιο 1

Διόροφη Μονοκατοικία 178,40 τ.μ.

Σχέδιο 121

Διόροφη Μονοκατοικία 122,50 τ.μ.

Σχέδιο 134

Διόροφη Μονοκατοικία 115,84 τ.μ.

Σχέδιο 109

Διόροφη Μονοκατοικία 78,49 τ.μ.

Σχέδιο 125

Ισόγεια Κατοικία 101,66 τ.μ.

Σχέδιο 122

Ισόγεια Κατοικία 84,10 τ.μ.

Σχέδιο 120

Ισόγεια Κατοικία 93,50 τ.μ.

Σχέδιο 117

Ισόγεια Κατοικία 85,33 τ.μ.

Σχέδιο 115

Ισόγεια Κατοικία 82,44 τ.μ.

Σχέδιο 112

Ισόγεια Κατοικία 101,87 τ.μ.

Σχέδιο 111

Ισόγεια Κατοικία 84,59 τ.μ.

Σχέδιο 110

Ισόγεια Κατοικία 85,83 τ.μ.

Σχέδιο 079

Ισόγεια Κατοικία 93,22 τ.μ.

Σχέδιο 077

Ισόγεια Κατοικία 88,12 τ.μ.