Στατική μελέτη ξύλινης κατασκευής με το Timbertech Buildings

Στατική μελέτη ξύλινης κατασκευής με το Timbertech Buildings

H εταιρεία Green Panel που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Ρουμανία, εκπόνησε την στατική μελέτη για μία νέα ξύλινη κατασκευή η οποία αποτελείται από 2 ορόφους, με την χρήση του εξειδικευμένου προγράμματος Timbertech buildings. 

Το δομικό σύστημα από το οποίο αποτελείται ο φέρων οργανισμός των ξύλινων κτιρίων της Green Panel, βασίζεται στην τεχνολογία SIP. 

Το SIP προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές κατασκευαστικές τεχνικές για ένα καινούριο σπίτι, παρέχοντας μια τέλεια μονωμένη δομή, με χαμηλούς λογαριασμούς ενέργειας, τροποποιήσιμους χώρους δωματίων, σύντομο και προβλέψιμο χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Η τεχνολογία SIP ικανοποιεί ακόμη και τα πιο αυστηρά πρότυπα και είναι επίσημα αναγνωρισμένη από όλους τους φορείς του κλάδου.

Timbertech

Το μαθηματικό μοντέλο της κατασκευής έγινε εξ’ ολοκλήρου στο λογισμικό Timbertech, από το οποίο προέκυψαν οι τελικές διατομές για τα υποστυλώματα, τις δοκούς και τα διατμητικά panels των τοίχων. (Εικόνα 1: μαθηματικό μοντέλο κατασκευής)

 

Κατά την διάρκεια της ανάλυσης ελέχθησαν όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί σεισμικών δράσεων, ανέμου και χιονιού. Στις παρακάτω εικόνες εμφανίζονται ενδεικτικά οι παραμορφώσεις από συγκεκριμένες φορτίσεις.

Μετά τα αποτελέσματα της ανάλυσης, πραγματοποιήθηκε η διαστασιολόγηση όλων των δομικών στοιχείων και η παραγωγή των σχεδίων. 

Timbertech4

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του Timbertech αφορά τον έλεγχο και σχεδιασμό των επιμέρους συνδέσεων ολόκληρης της κατασκευής, με τον οποίο ο μελετητής μηχανικός μπορεί να προχωρήσει και στην δημιουργία των κατασκευαστικών λεπτομερειών.

Timbertech5
Timbertech6

Μελετητής μηχανικός: ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός 

 

Περισσότερα…