Πλεονεκτήματα Κατασκευής με Πανελ SIP

Ασφάλεια και Αντοχή

Δομοστατική Αντοχή

Δομοστατική αντοχή

 • Τα SIP είναι φέροντες τοίχοι και τα δομοστατικά χαρακτηριστικά τους είναι παρόμοια με αυτά των χαλύβδινων δοκών τύπου H. Τα φύλλα λειτουργούν ως πέλματα της δοκού τύπου Η, ενώ ο άκαμπτος πυρήνας (αφρός) λειτουργεί ως κορμός για την διαμόρφωση της δοκού. Αυτό το σύνθετο δομικό στοιχείο αποφέρει αντοχή, δύναμη και προβλέψιμες επιδόσεις
 • Τα SIP στην στατική επίλυση λειτουργούν ως διατμητικοί τοίχοι και επιλύονται με την Laminate Theory σύμφωνα με την ETAG 019 της ΕΕ και τον Ευροκώδικα 5 ECS ‘Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών’
 • Η δομοστατική επάρκεια των κτιρίων SIP είναι σημαντικά ανώτερη από αυτήν ενός συμβατικού κτιρίου με σκελετό ως προς την αντοχή.
 • Το SIP σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε εργοστασιακά ελεγχόμενες συνθήκες, διασφαλίζοντας ακρίβεια στις διαστάσεις και τις ανοχές, και γι’ αυτό το τελικό προϊόν που καταλήγει στο εργοτάξιο είναι ακριβές και απαλλαγμένο από αστοχίες. Αυτό εξασφαλίζει την ποιότητα του κτιρίου σας.
 • Οι κατασκευές SIP της Green Panel είναι πιστοποιημένες για διάρκεια ζωής 60 έτη την στιγμή που τα κτίρια από σκυρόδεμα έχουν επιστημονική διάρκεια ζωής 50 έτη.
 • Πανεπιστημιακές μελέτες απέδειξαν ότι τα κτίρια αυτά είναι σημαντικά ανώτερα από τις συμβατικές κατασκευές, επομένως θα αισθάνεστε πιο ασφαλείς σε ένα σπίτι SIP.
 • Όχι μόνο τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι τα πάνελ είναι πιο ανθεκτικά, αλλά ακόμη και οι φυσικές καταστροφές το απέδειξαν κατ’ επανάληψη. Τα σπίτια που κατασκευάστηκαν με SIP άντεξαν τον μεγάλο σεισμό του Hanshin (Κόμπε, Ιαπωνία) και τον σεισμό του Northridge, όπως και τον Τυφώνα Κατρίνα.
Πυραντοχή

Πυραντοχή

 • Τα Δομικά Θερμομονωτικά Πάνελ μας πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών δόμησης αναφορικά με την πυραντοχή σύμφωνα με τα ΕυρωπαΊκά Π΄ροτυπα Όταν επενδύονται με συμβατική γυψοσανίδα 15mm αποδίδουν κλάση αντοχής στην φωτιά REI 60/60/60 (Exova Warringtonfire).
 • Τα SIP μας έχουν δοκιμαστεί και έχουν ταξινομηθεί ως πυράντοχα στοιχεία.

 

Οικονομική Απόδοση

Σταθερό Κόστος

Σταθερό κόστος, προβλέψιμο

 

Τα πάνελ SIP είναι προκατασκευασμένα και φτιάχνονται σε εργοστασιακά ελεγχόμενες συνθήκες. Το κόστος κατασκευής και η ποσότητα των υλικών υπολογίζονται με ακρίβεια, εξαλείφοντας την κοπή και την κατασκευή επιτόπου.

 

Αυτό εγγυάται ότι δεν θα εμφανιστούν απρόοπτα έξοδα.

Χαμηλό Κόστος

Χαμηλό κόστος αρχικής επένδυσης

 • Το χτίσιμο με πάνελ SIP μειώνει το κόστος κατά 30% σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους δόμησης.
Ταχύρυθμη Κατασκευή

Ταχύρρυθμη κατασκευή

 • Όλα τα δομικά στοιχεία φτάνουν στο εργοτάξιο έτοιμα προς ανέγερση εντός 2 μηνών από την παραγγελία 

και η τοποθέτηση ολοκληρώνεται σε μερικές ημέρες. Οι υπόλοιπες εργασίες απαιτούν 2 μήνες ακόμη για να ολοκληρωθεί το σπίτι προς κατοίκηση.

Μεγιστοποίηση Χώρου

Μεγιστοποίηση χώρου

 • Μεγιστοποίηση του χώρου χάρη στο πάχος των τοίχων. Μπορεί να να επιτευχεί μεγάλη εξοικονόμηση χώρου στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του σπιτιού.
 • Επίσης δεν υπάρχουν υποστηλώματα και δοκοί που δημιουγούν αρχιτεκτονικούς περιορισμούς και σπατάλη χώρου.
Λιγότερες Δαπάνες

Χαμηλότερες συνδεόμενες δαπάνες

 • Λιγότερη εξειδικευμένη εργασία και λιγότερες μεταφορές υλικών.
 • Δεν χρειάζονται πρόσθετες εργασίες στο εργοτάξιο.
 • • Η κοπή και η κατασκευή γίνονται για λογαριασμό σας, βάσει των δικών σας κατασκευαστικών σχεδίων, στο εργοστάσιο κατασκευής μας. Αυτό μειώνει την ανάγκη για εργατικό δυναμικό και τον χρόνο στο εργοτάξιο, ενώ τα δομικά υλικά δεν μένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.
 • Τα συστήματα SIP επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε κατά την κατασκευή λιγότερους ειδικευμένους εργάτες ενω μειώνει σημαντικά (κατά 60%) και το κόστος των ασφαλιστικών οικοδομικών εισφορών (ένσημα ΙΚΑ)
Λιγότερα απόβλητα

Λιγότερα απόβλητα στο εργοτάξιο

 • Υπάρχουν πολύ λιγότερα απόβλητα σε ένα κτίριο σχεδιασμένο με τεχνολογία SIP από ότι σε ένα συμβατικό κτίριο, διατηρώντας πιο καθαρό το εργοτάξιο.
Λιγότερες Δαπάνες Λιτουργίας

Χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας

 • Με τα SIP μας μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 90% των λογαριασμών ενέργειας σε σύγκριση με ένα κτίριο συμβατικών μεθόδων κατασκευής.
Εσωτερική Επένδυση

Εσωτερική επένδυση

 • Τα πάνελ SIP επειδή κατασκευάζονται και ελέγχονται σε εργοστασιακές συνθήκες οι επενδύσεις τους έχουν λείες επιφάνειες που χρωματίζονται  άμεσα χωρίς επιπλέον επεξεργασία, πράγμα που διευκολύνει άμεσα την τοποθέτηση πλακιδίων, κουζίνας και εγκαταστάσεων ειδών υγιεινής.

Ενεργειακή Απόδοση

Βέλτιστη Θερμομόνωση

Βέλτιστη Θερμομόνωση

 • Χάρη στα συστατικά τους και στα στρώματα ομοιογενών υλικών, τα SIP έχουν χαμηλή τιμή συντελεστή U πράγμα που προσφέρει εξαίρετες θερμικές επιδόσεις, και, συνεπώς, και χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος κάθε μήνα.
 • Οι τιμές μόνωσης που επιτυγχάνονται από τα πάνελ SIP είναι κατά πολύ ανώτερες από τις τιμές των συμβατικών μεθόδων κατασκευής σκελετού και μόνωσης.
 • Το πάνελ SIP παραγωγής μας με πάχος 120mm έχει τιμή συντελεστή u =0.22 W/m2/K ενώ με την τοποθέτηση πρόσθετης εξωτερικής θερμομόνωσης επιτυγχάνεται τιμή συντελεστή u =0.12 W/m2/K. 
 • Το κτίριο τεχνολογίας SIP είναι πρακτικά αεροστεγές, προφέροντας στους ενοίκους του πλήρη έλεγχο του εσωτερικού περιβάλλοντος. Καθώς το κόστος των καυσίμων για την θέρμανση αυξάνεται αναπόφευκτα, αυτή η ενεργειακή απόδοση γίνεται ολοένα και πιο σημαντική.
 • Όταν χτίζετε με τα SIP μας μπορείτε να εξοικονομήσετε έως 90% των λογαριασμών ενέργειας σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής.
 • Επειδή τα πάνελ SIP δημιουργούν ένα πιο στεγανό κέλυφος κτιρίου, μπορείτε επίσης στην πράξη να χρησιμοποιήσετε ελαάχιστο εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης.

 

Εξοικονόμιση Χρόνου

Πρόβλεψη σωλήνων

Πρόβλεψη σωλήνων

Χτίζετε σε λιγότερο χρόνο

 • Εξοικονομείτε έως 60% του χρόνου αποπεράτωσης του σπιτιού σας, σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής.
 • Ο τοίχος SIP είναι φέρων και θερμομονωτικός, πράγμα που σημαίνει δεν χρειάζεται επιπλέον μόνωση επιτόπου σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους κατασκευής όπου η επιπλέον μόνωση είναι απαραίτητη.
 • Ο χρόνος ανέγερσης είναι γνωστός εκ των προτέρων. Γι’ αυτό η τεχνολογία SIP προσφέρει ακριβή ημερομηνία παράδοσης του έργου σας.
 • Επειδή υπάρχει πρόβλεψη σωλήνων στους τοίχους, η λειτουργικότητα των χώρων μπορεί να αλλάξει γρήγορα και εύκολα.

 

Σχεδιαστική Ευελιξία

Σχεδιαστική Ευελιξία

Οποιοδήποτε σχέδιο είναι δυνατό

 • Δουλεύουμε με τα δικά σας σχέδιαΕύκολη προσαρμογή στις αρχιτεκτονικές δημιουργίες του μηχανικού ελευθερώνοντας την φαντασία. 
 • Η τεχνολογία SIP σας προσφέρει απεριόριστες σχεδιαστικές δυνατότητες, όπως κυκλικούς τοίχους, καμπύλες οροφές και θόλους.
 • Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση διαρύθμισης στην υφιστάμενη κατασκευή ή και προσθήκη δημιουργώντας έξτρα δωμάτια, ορόφους ή σοφίτες, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
 • Υπάρχει πρόβλεψη για σωλήνες σε όλους τους τοίχους του σπιτιού, και έτσι μπορείτε να αλλάξετε την χρήση ενός δωματίου οποιαδήποτε στιγμή. Στην κατασκευή, η καλωδίωση περνά μέσα από σωλήνα διέλευσης. Έξτρα σωλήνες είναι τοποθετημένοι μέσα στους αφρώδεις πυρήνες του πάνελ SIP. Οι ηλεκτρολόγοι χρησιμοποιούν ατσαλίνα και τροφοδοτούν τα καλώδια μέσω των σωλήνων χωρίς να συμπιέσουν την μόνωση ή να τρυπήσουν με καρφιά.

Βιωσιμότητα

Βιωσιμότητα

Με σεβασμό στο περιβάλλον

 • Η Τεχνολογία SIP διατηρεί τους φυσικούς πόρους της γης.
 • Η επιφάνειά τους (OSB) είναι φτιαγμένη από ανανεώσιμο πόρο, νεαρά δέντρα που καλλιεργούνται ειδικά, ενώ κανένα από τα συστατικά τους δεν συμβάλλει στην περιβαλλοντική υποβάθμιση.
 • Το 65% των υλικών μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μετά το πέρας της διάρκειας ζωής, συγκριτικά με το 25% των κατασκευών από σκυρόδεμα και το 35% των κατασκευών από χάλυβα.
 • Δεν υπάρχει ανάγκη βαριάς βιομηχανίας για την παραγωγή χάλυβα, τσιμέντου, αδρανών υλικών, τούβλων, κλπ.
 • Το πάνελ SIP προέρχεται από μία μόνο πηγή, ως ολοκληρωμένο σύστημα δόμησης και γι’ αυτό έχει μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Λιγότερη ρύπανση αέρα και νερού, λιγότερες εκπομπές αερίων και C02 σε σύγκριση με άλλα συστήματα (σκυρόδεμα, τούβλα, χάλυβας) τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και κατά τον χρόνο λειτουργίας του κτιρίου (χάρη στην άριστη ενεργειακή απόδοση και στην αεροστεγανότητα).
 • Λιγότερες μεταφορές και λιγότερα απόβλητα υλικά στο εργοτάξιο μας.
 • Το Σύστημα SIP είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατό με φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα ηλιακής ενέργειας: πλησιάζοντας στα κτίρια μηδενικής ενέργειας.

Ηχομόνωση

Ηχομόνωση

Βέλτιστη Ηχομόνωση

 • Το SIP μειώνει τον ήχο κατά 38 db.
 • SIP Γυψοσανίδα κατά 55 db.
 • SIP Evotherm κατά 62 db (προδιαγραφές στούντιο ηχογραφήσεων).
 • Το σύστημα δαπέδου παραγωγής μας, με την χρήση πετροβάμβακα και ηχοαπορροφητικής μεμβράνης, μειώνει τον ήχο κατά 55 db.
 • Η ακαμψία του δαπέδου εξαλείφει τους κραδασμούς.

Υγεία και Άνεση

Υγεία και άνεση

Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων

 • Οι ένοικοι σπιτιών και κτιρίων SIP αναφέρουν έναν υψηλό βαθμό άνεσης. Σε ένα κτίριο SIP η θέρμανση και η ψύξη κατανέμονται ομοιόμορφα, χωρίς την δημιουργία θερμών και ψυχρών σημείων (θερμογεφυρών) που συναντάμε στα συμβατικά κτίρια.
 • Μελέτες που συνδέουν αναπνευστικές νόσους, αλλεργίες και άλλες ασθένειες με την ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων προκάλεσαν την δημιουργία μιας ολόκληρης γενιάς λιγότερο τοξικών προϊόντων και βελτιωμένο αερισμό των εσωτερικών χώρων.
 • Τα SIP χρησιμοποιούν OSB που δεν περιέχουν φορμαλδεΐδη σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.
 • Τα πάνελ μας είναι αεροστεγή και σας προσφέρουν ακριβή έλεγχο της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων του σπιτιού σας, πράγμα που βοηθά να μένουν έξω διάφορα αλλεργιογόνα, υγρασία, σκόνη, κλπ.